CILJ: MAŠINA BEZ ZAMJENE ULJA

PUT: KLEENOIL INTEGRISANI KONCEPT FLUIDA

 
 

Integalni koncept fluida razvijen od strane KLEENOIL PANOLIN AG se uglavnom bavi oblastima primene hidrauličkih ulja, motornih i ulja za menjače sa ciljem da se smanje troškovi i potreba za energijom i da se u idealnom slučaju postigne MAŠINA BEZ ZAMENE ULJA. Koncept se sastoji iz tri dela:

1. Dugotrajno ulje

Naravno, Cilj mašine bez zamene ulja može da bude ostvaren samo sa izdržljivim i dugotrajnim vrstama ulja. Najbolja iskustva imamo sa potpuno sintetičkim, biološki brzo razgradivim uljima PANOLIN. Nakon više od 30 godina iskustva, tokom perioda korišćenja od preko 20.000 sati rada za mobilnu upotrebu ili oko 100.000 sati rada u industrijskoj upotrebi ovi proizvodi su ispitani i dokazani. Ovde pre svega mislimo na hidraulično ulje PANOLIN HLP SYNTH. Integrisani koncept fluida oslanja se međutim i na mnoga druga visoko kvalitetna dugotrajna Hidraulična ulja, Motorna ulja i ulja za menjače.


2. KLEENOIL Mikrofiltracija

Prednosti primena KLEENOIL mikrofiltraciju su mnogostruke. Održavanje ulja i agregata sa KLEENOIL mikrofiltracijom doprinosi smanjenju problema u sistemu, smanjenju habanja i broja kvarova. Proces starenja fluida se usporava jer KLEENOIL filterski elementi filtriraju čvrste nečistoće i vodu iz ulja. Na osnovu ovog poboljšanja ulja, intervali za promenu se mogu produžiti.


3. KLEENOIL ICC

KLEENOIL ICC je specijalno dizajniran senzor za analizu ulja namenjen isključivo za direktnu analizu ulja tokom rada mašine. Analiza podataka vrši se direktno u kontrolnoj jedinici, gde se takođe sa 3 LED lampice (crvena, žuta i zelena) prikazuje status analiziranog ulja. Sistem je dostupan sa digitalnim izlazom, tako da je moguća digitalna obrada podataka i / ili daljinski nadzor. ICC će prvenstveno biti integrisan u KLEENOIL bajpas filtersku jedinicu tipa KLEENOIL SDU. Na ovaj način, jedinica formira centar za održavanje čistoće i kontrolu ulja koje se koristi.

INTEGRISANI KONCEPT FLUIDA

Integrisani Koncept fluida KLEENOIL PANOLIN AG zasnovan je na vrhunskoj tehnologiji, sa dugotrajno isprobanim i testiranim proizvodima, koji se mogu ugraditi u nove mašine ili se mogu naknadno ugraditi u mašine koje su u upotrebi.

This website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. Privacy policy

EVERYTHING IS POSSIBLE!

Copyright 2018 © KLEENOIL PANOLIN AG