Kleenoil Mikrofiltracija

KLEENOIL Mikrofiltracijom se filtrira veliki dio štetnih nečistoća, u sporednom toku, čak i sitnih čestica  do 1 µm, kao i voda. Na taj način ulja mogu trajno da zadrže veoma visoku čistoću. Tako se postižu optimalna funkcionalnost i izuzetna zaštita od habanja. 

Čišćenje ulja od kontaminanata umanjuje sistemske disfunkcionalnosti, habanje i kvarove. Proces starenja tečnosti se usporava jer većina štetnih katalitički djelujućih nečistoća iz tvrdih materija, kao i voda, bivaju filtrirani. Dug upotrebni vijek ulja se održava , tako da intervali zamjene ulja mogu biti znatno produženi. Na taj način troškovi se smanjuju, a životna sredina čuva . 


U kombinaciji sa KLEENOIL ICC senzorom za analizu ulja i visokokvalitetnim PANOLIN High Tech uljima  mogu se postići veoma dobri rezultati, u idealnom slučaju čak i mašina bez zamjene ulja

 Naš tehnički konsultanti za implementaciju, sa terena i iz sedišta firme, pružiće Vam optimalnu pomoć pri izboru odgovarajuće vrste ulja. Za demonstracije, montažu i implementaciju KLEENOIL Mikrofiltracije stoje Vam naši servisni tehničari na raspolaganju.

Prednosti

  •  Mehaničko habanje se jasno  minimalizuje 
  • Starenje ulja oksidacionim i katalitičkim reakcija se jako usporava 
  •  Preuranjeni prestanak rada  agregata često se smanjuje na  minimum 
  •  Intervali zamjene ulja se mogu  značajno produžiti 
  • Čuvanje resursa i rasterećenje  životne sredine
 

 
 

Filterski elementi

SDFC Filterski elementi

Posebna karakteristika svakog filtera je njegov životni vek. Saznajte više o našim KLEENOIL ulošcima filtera ...

By-pass filter

SDU by-pass filter

KLEENOIL bajpas filteri su konstruisani za fiksnu instalaciju na mašini ...

Postroienia

8S-1000D Postroienia

Uglavnom za mobilnu primenu imamo KLEENOIL filter sisteme u različitim izvedbama ...

Analiza ulja

OTK

Analiza ulje sa KLEENOIL prenosnim analizatorom, takođe više ne predstavlja problem ...

 
This website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. Privacy policy

EVERYTHING IS POSSIBLE!

Copyright 2018 © KLEENOIL PANOLIN AG